ATT KÖPA OCH BO I BOSTADSRÄTT

Köpprocessen

Att köpa en ny bostadsrätt är i de flesta avseenden en smidig affär. Här presenterar vi de steg som ingår köpprocessen.

Intresseanmälan

När du hittar en lägenhet som du är intresserad av och vill gå vidare i processen anmäler du ditt intresse till mäklaren, antingen via e-post eller telefon. Mäklaren bjuder därefter in dig till ett personligt möte för en djupare genomgång av bostadsprojektet och den lägenhet som du är intresserad av.

Bokningsavtal

När du har bestämt dig för att du vill köpa lägenheten skrivs först ett bokningsavtal, som även innefattar en bokningsavgift på 25 000 kronor. Om du därefter väljer att inte gå vidare till nästa steg, det vill säga till tecknande av förhandsavtal, får du tillbaka bokningsavgiften minus en administrativ avgift om 7 000 kronor.

Förhandsavtal

När bostadsrättsföreningen är bildad och har godkänts av Bolagsverket är det dags att teckna ett förhandsavtal. I detta skede betalar du 10 procent, eller högst 125 000 kronor, av bostadens totala pris.

När bygget pågår

Under byggets gång bjuds du in till olika möten och visningar där du har möjlighet att se hur byggnationen fortgår och även träffa dina blivande grannar.

Besiktningar

Innan du flyttar in i din nya bostad genomförs en slutbesiktning och efterbesiktning av lägenheten. Besiktningen utförs av en auktoriserad besiktningsman och vid besiktningstillfället medverkar även en representant från bostadsrättsföreningen och en från entreprenören. Du bör också närvara vid detta tillfälle för att med egna ögon kontrollera att inredningsval med mera överensstämmer med vad som avtalats. Om något eller några fel upptäcks i samband med slutbesiktningen genomförs en efterbesiktning efter att dessa fel har åtgärdats. Ungefär två år efter slutbesiktningen görs också en uppföljande besiktning och cirka fem år efter slutbesiktningen görs en garantibesiktning.

Slutbetalning

Den resterande delen av köpesumman betalas innan du flyttar in i lägenheten. Slutbetalningen inklusive kostnader för eventuella tillval ska vara betald senast på tillträdesdagen. När slutbetalningen är gjord får du nycklarna till din nya bostad. Försäljning

Alla bostäder i brf Trädgårdsstaden förmedlas av Fastighetsbyrån i Borås. För mer information om projektet Trädgårdsstaden Hestra kontakta Fastighetsbyrån via telefon 033-10 00 80 eller e-post boras@fastighetsbyran.se.

Insats och månadsavgifter

Information om insats och månadsavgifter finner du i prislistan.

Ej sålda lägenheter

Eventuellt ej sålda lägenheter förvärvas av Cernera Fastigheter och Mjöbäcks Entreprenad. Detta innebär att bostadsrättsföreningen inte riskerar att förlora intäkter från insatser och årsavgifter.

Inredningsval

Om du har bokat lägenheten i ett tidigt skede har du möjlighet att påverka bostadens utformning och inredning med hjälp av olika tillval. Du får i god tid information om vilket datum du senast måste göra dessa beställningar.

Övriga villkor

Övriga villkor anges i upplåtelseavtalet och i andra handlingar, som exempelvis bostadsrättsföreningens stadgar.

Byggfelsförsäkring

En byggfelsförsäkring tecknas av Cernera Fastigheter och Mjöbäcks Entreprenad. Försäkringen gäller i tio år efter slutbesiktningen. Bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt köper du rätten att nyttja bostaden. Hela fastigheten, inklusive bostäderna och de gemensamma utrymmena, ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningens medlemmar. Bostadsrättsföreningens verksamhet regleras av Bostadsrättslagen.

Medlemskap

Nya medlemmar måste alltid godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse. För att neka en person medlemskap krävs dock mycket goda skäl. Du kan aldrig förlora din bostadsrätt så länge du fullgör dina skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen och så länge föreningen lever.

Ekonomisk plan

Enligt lagen ska en nybildad bostadsrättsförening ha en ekonomisk plan som innehåller en ekonomisk sammanställning och en kostnadsprognos för de sex första åren samt år elva. Planen ska även innefatta en teknisk beskrivning av fastigheten.

Styrelse

Genom bostadsrättsföreningens styrelse bestämmer medlemmarna över bostäderna och de ytor och områden som tillhör fastigheten. Styrelsen väljs vid föreningsstämman som hålls en gång per år. Innan den första styrelsen har valts utförs styrelseverksamheten av en interimsstyrelse.

Boendekostnader

När du har flyttat in i din nya lägenhet betalar du en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Avgiften täcker din bostads andel av föreningens kostnader, som exempelvis drift och underhåll samt räntor och amorteringar. Som medlem i bostadsrättsföreningen har du stora möjligheter att påverka fastighetens skötsel, drift och underhåll.

Hemförsäkring

När du bor i bostadsrätt är det viktigt att du har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Som bostadsrättsinnehavare har du nämligen ett omfattande underhållsansvar. Din hemförsäkring måste därför även inkludera vitvaror, dörrar, fönsterglas med mera.

×