Ulrika Gunnman, Arkitekt 02

Omsorg och tanke om utemiljön

– VI HAR GJORT EN NUTIDA TOLKNING AV BEGREPPET TRÄDGÅRDSSTAD. DEN HANDLAR OM HÅLLBARHET OCH ATT SKAPA MÖTESPLATSER I UTEMILJÖN.

Ulrika Gunnman är arkitekt på 02Landskap. De har haft i uppdrag att forma den yttre miljön för Trädgårdsstaden Hestra. Hon berättar hur viktigt det är för bostäder att man känner en omsorg och tanke om utemiljön. Att de gemensamma rummen har en funktion.

– Det finns en ofta outnyttjad potential i samspelet mellan hus och landskap. I Trädgårdsstaden Hestra har det samspelet varit en viktig utgångspunkt, säger Ulrika Gunnman.

02Landskap har lagt stor vikt vid att skapa ytor för både barn och vuxna. Mycket handlar om rekreation, att det ska kännas meningsfullt att röra sig ute bland husen. När Ulrika får frågan om vad hon tycker bäst om med Trädgårdsstaden så är det skalan på husen och mixen av boendeformer.

– Och självklart känslan av bygatan mellan husen.

Ulrika Gunnman
En levande miljö
Träd längs gata

Träd längs gata

klätterväxter på fasader och balkonger

Klätterväxter på fasader och balkonger

Gunglek i parken

Gunglek i parken

Gabionmurar tar upp höjdskillnader

Gabionmurar tar upp höjdskillnader

Perenn- och gräsplanteringar i parken

Perenn- och gräsplanteringar i parken

Fruktlund i parken

Fruktlund i parken

Häckar skapar lekfulla rum och avgränsar uteplatser

Gröna parkeringar

Gröna parkeringar

×