KUNDSERVICE OCH FELANMÄLAN


För att vi på ett så rationellt och effektivt sätt som möjlighet ska kunna avhjälpa fel ber vi er att vara tydliga i anmälan av felet. Anmäl också bara ett fel per anmälan. Felanmälningarna är viktiga för fastighetens statistik.


FASTIGHETSFÖRVALTARE – FELANMÄLAN

Vid felanmälan och frågor till fastighetsförvaltningen, kontakta:


FR Fastighetsservice AB

Alvestagatan 28, 504 33 Borås

Vardagar kl 7.00-16.00

Tfn: 033-12 30 80

Epost: felanmalan@f-r.se


FELANMÄLAN UTANFÖR KONTORSTID

7H BEVAKNING: 033-13 47 47


FELSÖKNING VITVAROR

Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Läs mer på hemsidan för tillverkaren av vitvaran.


FELANMÄLAN TV, TELEFONI OCH BREDBAND

www.telia.se


FELANMÄLAN/KUNDSERVICE HISS

Hiss bostadshus: Schindler, tel 020-31 33 33

Hiss entrébalkong: Cibes, tel 020-49 04 40