NYCKLAR OCH POST

Entréportar öppnas med nyckelbricka. Lägenhetsdörrarna har vanliga nycklar. Till varje lägenhet delas det vid inflyttningen ut tre nyckelbrickor och tre lägenhetsnycklar. Till anläggningen för sopsortering finns det en särskild nyckelbricka.


NYCKLAR

Lägenhetsdörrarna går att ställa i serviceläge – genom att göra detta kommer fastighetsskötaren in med den fastighetsnyckel som finns. Du kan inte själv beställa ytterligare nyckelkopior av en låssmed eftersom dessa är spärrade för din egen säkerhets skull. För att beställa nycklar vänder du dig till FR Fastighetsservice. Det tas ut en kostnad för varje nyckel.


POST

I entrén finns en postbox till varje lägenhet och dit levereras din post. Postboxen öppnas med särskild nyckel. Utanför varje lägenhet finns en hållare för morgontidningen.